Lawr lwytho

Cliciwch yma am gopi Gymraeg i’w lawr lwytho o’r ddogfen gyfranddaliadau ac yma am fersiwn Saesneg.

Mae’r ddogfen gyfranddaliadau’n rhoi disgrifiad llawn o sut mae’r cyfranddaliadau’n gweithio. Mae ffurflen gais ar ddiwedd y ddogfen.