Dogfen cyfranddaliadau wedi ei uwch lwytho i’r wefan

The share offer was officially launched yesterday – you can now download the share offer from our website www.corwenelectricity.org.uk. Please contact us with any questions either via the website on info@corwenelectricity.org.uk or by phone 01743 277119

Cafodd y ddogfen gyfranddaliadau ei lansio’n swyddogol ddoe – gallwch lawr lwytho’r ffurflen gyfranddaliadau o’n gwefan www.trydancorwen.org.uk Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau naill ai drwy’r wefan ar info@trydancorwen.org.uk neu dros y ffôn ar 01743 277119