Taith gerdded ar hyd llwybr y cynllun dŵr

Ddydd Sadwrn, rydym wedi trefnu taith gerdded ar hyd llwybr y cynllun dŵr, fel y gallwch weld drosoch eich hun ble bydd yn cael ei adeiladu, lle bydd y bibell yn cael ei gosod, a ble bydd cwt y tyrbin. Os oes gennych ddiddordeb, dewch i gyfarfod yng ngwesty’r Owain Glyndŵr am 11am ddydd Sadwrn 9fed Mai, a bydd y Cyfarwyddwyr yn arwain taith at y gronfa.

Dylech wisgo esgidiau cerdded addas a bydd y llwybr yn eithaf serth. Bydd ychydig o geir ar gael i fynd a nifer fechan o bobl at y gronfa ar hyd y ffordd.

Dylai’r daith gymryd ychydig o oriau. Does dim angen archebu lle, dim ond cyrraedd mewn pryd, ond os hoffech gael sgwrs, ffoniwch 01743 277119 neu e-bostiwch info@corwenelectricity.org.uk